Kvaliteta

URED ZA OSIGURAVANJE KVALITETE

Ured za osiguravanje kvalitete sudjeluje u izradi i ostvarivanju godišnjeg plana aktivnosti SOUK-a te provodi druge radne zadatke dobivene od Senata, PUK-a i Uprave. Ured koordinira i pomaže rad te prikuplja i obrađuje rezultate rada povjerenstava sastavnica, a o obavljenim poslovima, uz mišljenje PUK-a, izvještava Senat najmanje jednom godišnje. Ured provodi postupak studentske evaluacije nastave, obrađuje rezultate evaluacije i izdaje uvjerenja strankama koje imaju pravni interes, o studentskoj percepciji kvalitete nastavne izvedbe. Također provodi postupke evaluacije rada administrativnih i tehničkih službi Sveučilišta, studentskog standarda, sveučilišne knjižnice i druge evaluacije kojima je cilj kvantitativno i kvalitativno utvrditi razinu razvijenosti pojedinih aktivnosti sveučilišne zajednice. Na zahtjev Uprave i/ili drugih tijela SOUK-a, Ured analizira kvalitetu rada na Sveučilištu provedbom zasebnih evaluacija. Ured vodi jedinstvenu dokumentaciju o svim aktivnostima osiguravanja kvalitete na Sveučilištu. Ured je dužan nadležnim sveučilišnim tijelima skrenuti pozornost na sve uočene nepravilnosti koje narušavaju ili bi mogle narušiti kvalitetu rada Sveučilišta. Za svoj rad Ured je odgovoran Senatu.

KONTAKTI

Ured za osiguravanje kvalitete

Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1
HR – 23 000 Zadar
e-mail: kvaliteta@unizd.hr
 

Voditelj Ureda:

Stipe Živaljić, prof.
e-mail: stzivalji@unizd.hr
tel.: +385 23 200 621

Stručni suradnik:

Ljerka Morović, mag.
e-mail: lmorovic@unizd.hr
tel.: +385 23 200 539