Kvaliteta

OBAVIJESTI

Završena je studentska evaluacija u zimskom semestru akad. god. 2019./2020. Pojedinačne rezultate evaluacije možete preuzeti na Nastavničkom portalu u ISVU, a zbirne rezultate na razini Sveučilišta na stranicama Studentska evaluacija.Dobrodošli na novi mrežni portal Kvaliteta koji pruža uvid u dokumentaciju SOUK-a na Sveučilištu u Zadru. Godišnja izvješća PUP, PUK i Ureda za osiguravanje kvalitete dostupna su na e-repozitoriju Kvaliteta.