Kvaliteta

POKRETANJE NOVIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Izglasavanjem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022) postupak inicijalne akreditacije studijskih programa, sukladno čl. 15., u nadležnosti je Agencije za znanost i visoko obrazovanje:

 

Pokretanje postupka inicijalne akreditacije studija

Članak 15.

(1) Postupak inicijalne akreditacije studija pokreće se zahtjevom za izdavanje dopusnice za izvođenje studija. Zahtjev se podnosi Agenciji, na obrascu i u skladu s uputama koje utvrđuje Agencija.

 

Na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete (NN 151/22) i provedene javne rasprave Akreditacijski je savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje na svojoj sjednici održanoj 11. svibnja 2023. godine donio standarde kvalitete za inicijalnu akreditaciju studija.

Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije prijediplomskog, diplomskog, integriranog, specijalističkog i kratkog studija, Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije doktorskog studija, Upute za provođenje postupka inicijalne akreditacije studija te popratni zahtjevi dostupni su na poveznici.

OBRASCI ZA IZRADU NOVIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Standardi kvalitete za inicijalnu akreditaciju studija

Standardi kvalitete za inicijalnu akreditaciju doktorskog studija

Upute za provođenje inicijalne akreditacije studija

Obrazac zahtjeva za inicijalnu akreditaciju studija

Obrazac zahtjeva za inicijalnu akreditaciju doktorskih studija