Kvaliteta

POKRETANJE NOVIH STUDIJSKIH PROGRAMA

Izglasavanjem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022) postupak inicijalne akreditacije studijskih programa, sukladno čl. 15., u nadležnosti je Agencije za znanost i visoko obrazovanje:

 

Pokretanje postupka inicijalne akreditacije studija

Članak 15.

(1) Postupak inicijalne akreditacije studija pokreće se zahtjevom za izdavanje dopusnice za izvođenje studija. Zahtjev se podnosi Agenciji, na obrascu i u skladu s uputama koje utvrđuje Agencija.

 

Na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete (NN 151/22) i provedene javne rasprave Akreditacijski je savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje na svojoj sjednici održanoj 11. svibnja 2023. godine donio standarde kvalitete za inicijalnu akreditaciju studija.

Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije prijediplomskog, diplomskog, integriranog, specijalističkog i kratkog studija, Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku inicijalne akreditacije doktorskog studija, Upute za provođenje postupka inicijalne akreditacije studija te popratni zahtjevi dostupni su na poveznici.