Kvaliteta

Novi portal KVALITETA Sveučilišta u Zadru

Dobrodošli na novi mrežni portal Kvaliteta koji pruža uvid u dokumentaciju SOUK-a na Sveučilištu u Zadru. Godišnja izvješća PUP, PUK i Ureda za osiguravanje kvalitete dostupna su na e-repozitoriju Kvaliteta.